Cahier Verdienmogelijkheden
Brugboek
Cahier Waardenmakerij
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
IRMA
NederLandBovenWater
PRISM
RIZA 75 jaar
RIZA 85 jaar
Sociaal Jaarverslag RIZA
Sociaal Jaarverslag Stichting IRIS
Tijdschrift JONAS
Voor de draad ermee
Wanneer is water...?
De Zaak. De geschiedenis van het autobedrijf Smelt

NederLandBovenWater heeft in deze publicatie geen nieuwe gasbel of goudader aangetroffen maar wel een rijke schakering van kansen. Vooral op de raakvlakken tussen bijna dertig sectoren, varierend van bouw en energie tot ondergrond en zorg. Vele miljarden zijn te besparen of met veel meer maatschappelijk rendement in te zetten. Innovatieve dwarsverbanden tussen gescheiden werelden leveren veel meer kwaliteit en kassa op dan een zoveelste optimalisatie binnen het eigen kringetje.

Klik hier voor een voorproefje!